Nå blir det lov med elsykkel i skog og mark

Klima- og miljødepartementet liberaliserer regelverket: – Det er ikke batteriet som avgjør om man tar hensyn til andre, det er det syklisten som gjør. Godt poeng, synes vi i EVO.

Tittelen på pressemeldinga er «Nå kan elsykkel brukes i utmark», sånn for å fjerne all tvil som har vært til stede de siste åra, og fortsetter:


Markasykkel EVO Elsykler Riese & MüllerElsykkel kan nå brukes i utmark på linje med vanlige sykler. Det slås fast i en forskriftsendring.

– Det bør utvises varsomhet med å åpne for motorisert ferdsel i naturen. Det absolutte forbudet mot elsykler i utmark har likevel etter regjeringens syn vært unødvendig strengt . Elsykler med begrenset wattstyrke og hastighet skiller seg lite fra vanlige sykler, sier Vidar Helgesen.

Forslaget som var på høring la opp til at bruken av elsykler skulle begrenses til veier og opparbeidet sti i utmark. For å få et enkelt, oversiktlig og brukervennlig regelverk, har regjeringen besluttet at det ikke blir en slik begrensning, og at bruk av elsykler i all hovedsak likestilles med bruk av vanlige sykler.

Kommunen vil likevel kunne bestemme at bruk av elsykler ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer.

I Oslomarka gjelder markaloven, som har egne bestemmelser om motorisert ferdsel. Regjeringen vil snarest legge frem forslag om endringer av markaloven for Stortinget, med sikte på en tilsvarende åpning for elsykler også innenfor markagrensen. Inntil en slik endring er gjennomført, er elsyklister henvist til å bruke veiene i Marka.


På terrengsykkel.no gir Jens Frølich Holte, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet, litt mer informasjon om hvorfor regjeringen valgte å være liberale:

– Kort sagt blir det tillatt å bruke elsykkel i utmark. Vi sidestiller i hovedsak elsykler og vanlige sykler, slik at reglene skal være lette å forstå. Det gjelder å bruke vettet.

– Vi ønsker regelverk som er enkelt å forholde seg til og som gir rom for friluftsglede. Men samtidig er det viktig at folk bruker vettet, det gjelder uavhengig av om sykkelen har batteri eller ikke.

– Vår vurdering er at folk må bruker vettet, enten sykkelen har batteri eller ikke. Det er ikke batteriet som avgjør om man tar hensyn til andre, det er det syklisten som gjør. Du får ikke mindre vett i hodet av en sykkel med batteri, sier Frølich Holte.

Ja, her ble det bruk av mye «vett» i sitatene fra politisk rådgiver. Myndighetene velger å ha tiltro til at elsyklister har tilstrekkelig vett og omtanke til at vi kan få lov til å ta med oss de lettere motoriserte elsykkelen ut i naturen. La oss vise at dette stemmer. Frihet er alltid under ansvar.

EVO Elsykler har et fabelaktig utvalg av råe, elektriske terrengsykler. Samt at vi også har hva vi kaller markasykler, som egner seg veldig bra til bruk på skogs- og grusveier. Sjekk ut hva vi har – og husk: Bruk elsykkelen med vett når du er i skogen eller på fjellet – akkurat som du bør gjøre med en vanlig tråsykkel.

Moustache terrengsykkel elsykkel

0 Comments

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*