Ny adresse for butikken på Storo!

VIKTIG MELDING – fredag 8.januar 2016 flytter butikken på Storo 800 meter oppover i Nydalen. 

Fra å ligge midt i rundkjøringa vis-a-vis Storo Storsenter, blir butikken litt mer tilbaketrukket oppe i trivelige Nydalen. Ny adresse er Gjerdrums vei 5, 0484 Oslo. Flyttinga skyldes rett og slett at bygget i Vitaminveien skal rives. Om et par år regner vi med å være tilbake der i nye lokaler.

I mellomtida skal alle gamle og nye kunder få utmerket hjelp i de nye lokalene som slett ikke er så vanskelig å finne. Bare sjekk kartet og takskiltet som er godt synlig fra Ring 3. Knappe ti minutter å gå fra gamlebutikken, tre minutter å kjøre bil og sikkert mulig å gjøre unna på to minutter med elsykkel!

 

Kart Gjerdrums vei 5

 

5 Comments

 1. Mikkel Berg Vars 8. august 2016 Reply

  Har dere elektrisk trial bike

 2. Author
  hans@evo-konsept.no 9. august 2016 Reply

  Nei, men vi har mange fine elsykler for terrengbruk, sjekk f.eks. Moustache:
  http://evoelsykler.no/?portfolio=moustache-bikes

 3. Anna Petersen 25. august 2016 Reply

  Har dere gjort dere opp noen tanker om at elsykling pr. idag faktisk ikke er lovlig på stier i utmark? Er det bevisst fra deres side når dere oppfordrer til slik lovstridig sykling? Eller skyldes det uvitenhet?

  • Espen Bjerk 25. august 2016 Reply

   Hei Anna, du kommer med noen interessante påstander her: Evo Elsykler oppfordrer bevisst til ulovlig sykling, alternativt mangler vi kunnskap. Det vil være fint om du beskriver nøyaktig hva vi aktivt gjør for å fremme ulovlig sykling.
   Kjøretøyforskriften definerer elsykkel på linje med en vanlig sykkel, dvs. en elsykkel er ikke et motorisert kjøretøy, og kan således brukes på de samme steder som en vanlig sykkel.
   Kravene til elsykkelen er definert i et EU-direktiv, EN15194. Så kommer motorferdselloven (for utmark) i konflikt med kjøretøyforskriften, da motorferdsellovenhar sin egen definisjon av et motorisert kjøretøy. Dette er såpass forvirrende at forrige klima- og miljøminister, Sundtoft, ønsket en oppmykning av regelverket, til fordel for elsykler.
   Det er altså ikke forbudt å bruke elsykler på grusveier og såkalte etablerte stier i marka. Evo Elsykler er klar over at det ikke er tillatt å bruke elsykler til ren stisykling, og kan heller ikke se at vi oppfordrer til dette. Dog er fullt lovlig å selge, og å bruke, elektriske terrengsykler, så lenge syklene er i overensstemmelse med EN15194.

 4. Anna Petersen 26. august 2016 Reply

  Hei!

  Takk for et godt svar. Dere har godt styr på regelverket. Det er jo sånn at reglene rundt dette som kjent ikke er lette å orientere seg i, og de ble jo også utformet i en tid da elsykling var lite aktuelt. Som dere er nevner, er dette noe av bakgrunnen for at regjeringen v/ Klima- og miljødepartementet har tatt initiativ til enklere, klarere og mer liberale regler for elsykling i utmark.

  Hva gjelder rettstilstanden pr. idag, legger imidlertid departementet til grunn at elsykler omfattes av forbudet mot motorferdsel i utmark. Som følge av at stier i skogen og på fjellet i all hovedsak befinner seg i utmark, er hovedregelen at elsykling på stier er ulovlig. Dette ser det ut som dere er innforstått , jf. deres svar ovenfor.

  Grusveier, skogsbilveier o.l. regnes ikke som utmark. Dermed gjelder ikke elsykkel-forbudet på slike veier.

  Hva gjelder min ‘påstand’ om at dere oppfordrer til ulovlig elsykling på stier, var den basert på følgende: bilde og tekst i artikkelen ‘En morgen på vei til jobb’, artikkelen ‘Elektrosjokk i skauen’, samt at dere selger fulldempede elsykler med dekk og geometri laget først og fremst for ren stisykling. Teksten og bildene i disse artiklene sammenholdt med syklene dere selger er etter mitt syn samlet sett egnet til å gi et inntrykk av at dere går god for elsykling på stier.

Leave a reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*