Støtte til sykkelpiggdekk

Støtte til sykkelpiggdekk

Oslo kommune tilbyr Osloborgere muligheten til å søke om tilskudd til piggdekk .

Om støtteordningen

Med piggdekk kan du sykle trygt vinteren gjennom. Søk om støtte nå, og få dekket inntil 50 prosent av kostnadene til piggdekk og skifte av dekk. Maksimalt støttebeløp er 1000 kroner, og du kan kun søke om ett tilsagn.

Oslo kommune har for tiden svært stor trafikk på nettsiden sin. Mange opplever derfor å få feilmeldinger når de søker om støtte. Mottar du feilmelding under innsending av søknad anbefaler de at du forsøker igjen om en liten stund.

NB! Det gis et begrenset antall tilsagn.

 

Piggdekk Oslo elsykkel