• Elsykkelforsikring

    Riese & Müller New Charger elsykkel

Vi har elsykkelforsikringen!

Er elsykkelen din godt nok forsikret i dag? Mange innboforsikringer har mangelfull dekning, høy egenandel og uoversiktlige vilkår. EVO Elsykler kan tilby en gunstig elsykkelforsikring hvor du får god hjelp om uhellet er ute.

En dedikert elsykkelforsikring skal ha oversiktlige vilkår, realistiske sikkerhetskrav, gode tjenester, fornuftig prising og høy dekning ved tap. Akkurat som det skulle være en bilforsikring. Det kan vi nå tilby med løsningene standard og premium.

Tide Forsikring og EVO Elsykler har sammen utviklet forsikringstilbudet basert på erfaringer og ønsker fra elsyklister.

Dette er en forsikring som bidrar til at du blir mindre bekymret, men selvsagt fortsatt gjør ditt beste for å forhindre tyveri og hærverk. For ethvert tap av en elsykkel er en trist opplevelse.

Velg standard eller premium elsykkelforsikring. Tabellen nedenfor viser forskjellen i dekning, samt prisene pr år. Du kan for en premie på kun 1.020 kr forsikre en elsykkel med innkjøpspris 20.000 kr, helt opp til store lastesykler hvor du gjerne betaler fra 1.512 kr til 2.964 kr avhengig av løsningen du velger. I tillegg kommer en grunnpremie hos Tide, men de vil gi deg 15% rabatt om du har flere forsikringer samlet hos dem.

Elsykkelforsikring Tide EVO Elsykler

Standard elsykkelforsikring

Standard dekker alle skader ved brann, tyveri av elsykkelen, tyveri av deler og hærverk.
Forsikringen dekker ikke skader som skyldes elde, slitasje eller feil/mangler, samt ved reparasjon, utlån utover familiemedlemmer eller bruk i næringsvirksomhet.

Elsykkel og deler erstattes basert på nypris med fradrag for verdiforringelse på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje.

Premium elsykkelforsikring

Premium dekker alle skader som kan oppstå på elsykkelen ved tilfeldig og plutselig ytre påvirkning, f.eks. velt, påkjørsel eller punktering.
Premium dekker alle skader som oppstår på batteri, motor og øvrig drivverk.
Veihjelp for henting av elsykkel på skadested, f.eks. punktering, driftsfeil, påkjørsel, er inkludert.
Elsykkel og deler erstattes basert på nypris med fradrag for verdiforringelse på grunnlag av sannsynlig brukstid og slitasje.

http://tideforsikring.no/

Generelle krav

Elsykkelen må være sertifisert etter den europeiske standarden EN 15194 for elsykler, som blant annet krever at farten kuttes ved 25 km/t, at pedalene må drives rundt for at motoren gir assistanse, at motorkraften kuttes når du slutter å tråkke – og at kontinuerlig makseffekt er 250W.
Det gis dekning for nypris inntil 100.000 kroner (dyrere enn 80.000 kr, be om pris).
Elsykkelen må ikke være eldre enn 12 måneder når forsikring tegnes.
Elsykkelen må være registrert i Securmark/Falck sykkelregister.
Vedlikehold, kontroll og ettersyn skal utføres i henhold til instruks eller veiledning fra leverandør.
Elsykkelens ramme, motor, kontrollenhet, elektriske system eller batteri skal ikke være modifisert.

Krav om trygg bruk

Elsykkelen skal fortrinnsvis oppbevares innelåst i bygning på hjemadressen.
Om elsykkelen ikke er innelåst over natta, skal batteriet og demonterbart display avmonteres og medbringes.
Forlates elsykkelen uten å være innelåst i bygning, skal ramme og minst ett hjul låses til fastmontert installasjon med en lås som innfrir minst ett av disse kriteriene:

  • Godkjent av FG i Norge, SSF i Sverige eller Varefakta i Danmark
  • Sold Secure Gold-klassifisering
    4 eller 5 stjerner i ART-klassifisering
  • Sikkerhetsnivå 10 eller høyere fra ABUS, se oversikt her
  • Sikkerhetsnivå 8 eller høyere fra Kryptonite

Hvordan tegner jeg forsikringen?

Gjør det helst i EVO Elsyklers butikker. En fiks nettløsning er ikke klar. Men du kan fylle ut registreringsskjemaet nedenfor og sende det pr epost til oss. Vi videresender til Tide – be om kvittering i retur fra oss. Fra dette øyeblikk gjelder forsikringen, mens Tide lager en faktura som de sender deg i løpet av noen uker. Husk at du må ha rammenummeret til elsykkelen og Falck Securmark nummer.

Vår samarbeidspartner Tide tilbyr konkurransedyktige og tilpassede produkter til personmarkedet.  Selskapet er registrert i konsesjonsregisteret hos Finanstilsynet som agent for utenlandske forsikringsselskaper i Norge, og representerer et utvalg av disse. Selskapet er godkjent Coverholder at Lloyds.

Detaljerte vilkår og sikkerhetskrav

Vi har gjengitt det viktigste fra forsikringsdokumentene, men anbefaler deg å ta en kikk på alle detaljer. Her kan du laste ned:

Velkommen til oss for å forsikre den fine elsykkelen din!